Tilbage

Julie Mariel tilbyder

Hypnoterapi

Hypnose og hypnoterapi er et effektivt værktøj, som bl.a. kan bruges til at forløse traumer, ændre uhensigtsmæssige mønstre, fjerne blokeringer og lære mere om sig selv. Du kan se en liste over de problemer, som mine klienter typisk kommer til mig med ved at klikke på dette link.

Fordelen ved hypnose er, at under den hypnotiske trance, har vi adgang til underbevidsthedens skatkammer af oplysninger om dig. I den vågne tilstand er der mange ting, som vi ikke er i stand til at huske. Under hypnosen kan underbevidstheden selv finde den situation frem, der er årsag til et problem, og du er i stand til at huske detaljer om begivenheden, som du troede, du havde glemt. Under hypnosen er du i stand til at komme frem til dybe erkendelser om dig selv, fordi dine forsvarsparader er væk.

Bevidstheden kan sammenlignes med et isbjerg: Den del, der er over vandet, er din vågne bevidsthed. Det er den del, du selv er bevidst om. Delen under vandet er underbevidstheden. Den er langt den største del, men du har ikke adgang til den, mens du er normalt vågen. Alligevel styrer den størstedelen af vores tanker, følelser og handlinger. Under hypnose kan vi tilgå underbevidstheden og forløse de traumer, blokeringer eller negative overbevisninger, der ligger bag dine problemer.

Hvad er en hypnotisk trance?

Trancen er en afslappet tilstand i hjernen, som ligger imellem vågen bevidsthed og søvn. Hver gang du falder i søvn eller vågner, bevæger du dig igennem dette stadie, så det er faktisk slet ikke fremmed for dig! Under hypnosen kan du høre lydene fra rummet omkring dig, og du er i stand til at følge hypnotisørens instruktioner. Det er dig selv, der vælger at følge dem. Hypnotisøren har altså IKKE mulighed for at manipulere med dig. Du har stadig din frie vilje til at sige fra over for en instruktion, hvis du ikke ønsker at følge den.

Hvilke former for hypnoterapi kan jeg få?

Jeg benytter som hovedregel regressions-terapi og gestalt-terapi eller parts-terapi, som det også kaldes.

Regressions-terapi er nok den form, de fleste forbinder med hypnose. Her går vi tilbage i tiden til den første gang et problem opstod, og så forløser vi traumet der, fx ved at trøste dit indre barn i situationen. Regressions-terapi kan fx bruges til at afhjælpe fobier eller til at finde ud af, hvor et problem stammer fra.

Gestalt-terapi eller parts-terapi bygger på det faktum, at vi alle har en række delpersonligheder eller gestalter, som udgør vores samlede person. Hvis du oplever en indre konflikt, kan parts-terapi bruges til at løse den. Fx kan det være, at du har svært ved at lade være med at spise kage, fordi en del af dig gerne vil have det, samtidig med at en anden del af dig gerne vil lade være. Så kan man i en parts-terapi få de to dele til at gå ind i en dialog og finde frem til et godt kompromis, hvor helheden bliver taget i betragtning. Ofte viser det sig, at den del af dig, der har skabt problemet, i virkeligheden varetager et behov, som du ikke var klar over, at du havde. Når man bliver klar over det, kan man imødekomme behovet på en mere hensigtsmæssig måde.

Udover disse former for hypnoterapi, tilbyder jeg også Soul Key hypnose, som er længere sessioner af 3 timers varighed, hvor du kan komme tilbage til tidligere liv og livet mellem livene. Læs mere om Soul Key hypnose her.

Sommetider bruger jeg også healing under hypnosen, for at hjælpe dig med at forløse de traumer eller blokeringer, vi arbejder på. Jeg arbejder intuitivt og lader mig guide af åndelige vejledere og mit højere selv under behandlingerne.

Du kan se flere spørgsmål og svar om hypnose og healing ved at klikke på dette link.

Inden første gang

Når du har bestilt en tid til hypnoterapi eller SoulKey Terapi bedes du lytte til denne øvelydfil hvis ikke du har været hypnotiseret før.