Vilkår for Portal Journeys

Tilmelding er gældende og bindende ved betaling. Se de enkelte begivenheder for aktuelle betalingsoplysninger.

Afbud kan ske mundtligt eller skriftligt til rejselederne. Ved afbud indtil 24 timer før begivenhedens start på ture i Danmark refunderes hele billetprisen. Ved afbud med under 24 timer til begivenhedens start, refunderes billetprisen ikke. Særlige afbudsregler gælder ved udlandsrejser. Se særlige vilkår for de enkelte begivenheder på de nærmere beskrivelser af disse.

Deltagelse i Portal Journeys sker på eget ansvar. Julie Mariel ApS og Rie Jespersen ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, deltagerne måtte pådrage sig eller påføre andre i løbet af arrangementet. Du skal være dækket af din egen ulykkes- ansvars- eller rejseforsikring på turene og rejserne med Portal Journeys.

Deltagerne står selv for deres transport til og fra startstedet og for egen forplejning i løbet af turen ved ture i Danmark. For udlandsrejser gælder andre betingelser, der kan læses under vilkårene for de enkelte rejser.

Rejselederne vil kanalisere budskaber fra Det Guidede Felt i løbet af arrangementet. Det er op til deltagerne at vurdere, hvilke budskaber der giver mening for dem. Deltagerne bærer selv det fulde ansvar for de beslutninger, de eventuelt måtte træffe på baggrund af vejledning fra rejselederne og Det Guidede Felt.

Rejselederne holder feltet for deltagerne og sender healing til dem. Dette betyder, at deltagerne med deres tilmelding siger ja tak til at modtage healing fra rejselederne i løbet af arrangementet. Healingen kan sætte gang i udrensningssymptomer og healingssymptomer, og at det er vigtigt, at modtagerne af healingen drikker nok vand under og efter healingen. Hvis du ønsker fuldt udbytte af healingen, bør du undgå at indtage alkohol eller andre rusmidler dagen før-, på dagen – og dagen efter healingen.

Denne form for personligt udviklingsarbejde kan afstedkomme diverse følelsesmæssige og energetiske reaktioner i deltagerne (populært kaldet ”at gå i proces”). Deltagerne er meget velkomne til at søge støtte hos rejselederne til at håndtere eventuelle reaktioner, men deltagerne bærer selv ansvaret for at håndtere sådanne eventuelle personlige reaktioner og for at tage hensyn til andre deltagere og sørge for, at deres eventuelle reaktioner ikke skader eller forstyrrer andre deltagere. Der er ikke afsat tid til individuel terapi på turene/rejserne.

Portal Journeys foregår udendørs og indebærer vandring. Det er deltagernes eget ansvar at være klædt på til vejret og medbringe de nødvendige hjælpemidler, de skal bruge undervejs. Som deltager er du forpligtet til at underrette rejselederne på forhånd, hvis du har fysiske helbredsudfordringer. Deltagelse forudsætter at din fysiske helbredstilstand tillader vandring under de omstændigheder, den enkelte tur/rejse kræver. Disse omstændigheder varierer fra gang til gang, men kan eksempelvis indebære vandring af forskellig længde og hastighed i mere eller mindre udfordrende terræn og varierende temperaturer.

Hvis du som deltager har en alvorlig psykisk lidelse (eksempelvis maniodepression, skizofreni eller psykose), er du forpligtet til at oplyse Rie eller Julie herom inden tilmelding. De vil herefter vurdere, om det er forsvarligt, at du deltager på den pågældende Portal Journey.

Rejselederne forbeholder sig ret til at afvise kunder, der ønsker at detage på udlandsrejser, hvis de vurderer, at vedkommende ikke vil kunne efterleve Portal Journeys’ vilkår.

Billeder af deltagerne taget af rejselederne eller deres hjælpere i løbet af en Portal Journey kan blive brugt til markedsføring af Portal Journeys. Hvis en deltager ikke ønsker at billeder af vedkommende bliver brugt, skal deltageren give en rejseleder besked om dette.

Der bliver optaget lydfiler på turene. Lydfilerne inkl. delinger og kommentarer fra deltagerne bliver delt med deltagerne på den pågældende tur efterfølgende. Lydoptagelserne ekskl. delinger og kommentarer fra deltagerne, dvs. hvor det kun er Rie og Julie Mariel der taler, kan blive gjort offentligt tilgængelige efterfølgende.

Når du tilmelder dig en Portal Journey, skal Portal Journeys bruge dit navn og din email for at kunne kontakte dig angående turen. Vi behandler dine oplysninger med respekt og udleverer dem ikke til tredjepart. Vi opbevarer dem bag adgangskoder. Du har altid mulighed for at blive slettet fra vores liste ved at skrive til kontakt@juliemariel.dk.