Vilkår for Portal Journeys

Tilmelding sker ved overførsel af billettens pris til Julie Mariel IvS på reg.nr. 9129, konto nr. 0003970817 eller på Mobilepay til Rie Jespersen, 44197.

Afbud kan ske mundtligt eller skriftligt til rejselederne. Ved afbud indtil 24 timer før begivenhedens start refunderes hele billetprisen. Ved afbud med under 24 timer til begivenhedens start, refunderes billetprisen ikke.

Deltagelse i Portal Journeys sker på eget ansvar. Julie Mariel IvS og Rie Jespersen IvS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, jeg måtte pådrage mig eller påføre andre i løbet af arrangementet.

Deltagerne står selv for deres transport til og fra startstedet og for egen forplejning i løbet af turen.

Portal Journeys foregår udendørs og indebærer vandring. Det er deltagernes eget ansvar at vurdere, om deres fysiske tilstand tillader, at de kan gennemføre turen og følge med gruppen i jævnt tempo.

Rejselederne vil kanalisere budskaber fra Det Guidede Felt i løbet af arrangementet. Det er op til deltagerne at vurdere, hvilke budskaber der giver mening for dem. Deltagerne bærer selv det fulde ansvar for de beslutninger, de eventuelt måtte træffe på baggrund af vejledning fra rejselederne og Det Guidede Felt.

Rejselederne holder feltet for deltagerne og sender healing til dem. Dette betyder, at deltagerne med deres tilmelding siger ja tak til at modtage healing rejselederne i løbet af arrangementet. Healingen kan sætte gang i udrensningssymptomer og healingssymptomer, og at det er vigtigt, at modtagerne for healingen drikker masser af vand under og efter healingen. Hvis du ønsker fuldt udbytte af healingen, bør du undgå at indtage alkohol eller andre rusmidler dagen før-, på dagen – og dagen efter healingen.

Denne form for personligt udviklingsarbejde kan afstedkomme diverse følelsesmæssige og energetiske reaktioner i deltagerne (populært kaldet ”at gå i proces”). Deltagerne er meget velkommne til at søge støtte hos rejselederne til at håndtere eventuelle reaktioner, men deltagerne bærer selv ansvaret for at håndtere sådanne eventuelle personlige reaktioner og for at tage hensyn til andre deltagere og sørge for, at deres eventuelle reaktioner ikke skader eller forstyrrer andre deltagere.

Billeder af deltagerne taget af rejselederne eller deres hjælpere i løbet af en Portal Journey kan blive brugt til markedsføring af Portal Journeys. Hvis en deltager ikke ønsker at billeder af vedkommende bliver brugt, skal deltageren give en rejseleder besked om dette.

Der bliver optaget lydfiler på turene. Lydfilerne inkl. delinger og kommentarer fra deltagerne bliver delt med deltagerne på den pågældende tur efterfølgende. Lydoptagelserne ekskl. delinger og kommentarer fra deltagerne, dvs. hvor det kun er Rie og Julie Mariel der taler, kan blive gjort offentligt tilgængelige efterfølgende.

Når du tilmelder dig en Portal Journey, skal Portal Journeys bruge dit navn og din adresse for at kunne føre regnskab. Vi behandler dine oplysninger med respekt og udleverer dem ikke til tredjepart. Vi opbevarer dem bag adgangskoder i vores regnskabsprogram. Du har altid mulighed for at blive slettet fra vores liste ved at skrive til kontakt@juliemariel.dk.