Vilkår for Portal Journeys

Tilmelding er gældende og bindende ved betaling. Se de enkelte begivenheder for aktuelle betalingsoplysninger.

Afbud kan ske mundtligt eller skriftligt til rejselederne. Ved afbud indtil 24 timer før begivenhedens start på ture i Danmark refunderes hele billetprisen. Ved afbud med under 24 timer til begivenhedens start, refunderes billetprisen ikke. Særlige afbudsregler gælder ved udlandsrejser. Se særlige vilkår for de enkelte begivenheder på de nærmere beskrivelser af disse.

Deltagelse i Portal Journeys sker på eget ansvar. Julie Mariel ApS og Rie Jespersen ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, deltagerne måtte pådrage sig eller påføre andre i løbet af arrangementet. Du skal være dækket af din egen ulykkes- ansvars- eller rejseforsikring på turene og rejserne med Portal Journeys.

Deltagerne står selv for deres transport til og fra startstedet og for egen forplejning i løbet af turen ved ture i Danmark. For udlandsrejser gælder andre betingelser, der kan læses under vilkårene for de enkelte rejser.

Rejselederne vil kanalisere budskaber fra Det Guidede Felt i løbet af arrangementet. Det er op til deltagerne at vurdere, hvilke budskaber der giver mening for dem. Deltagerne bærer selv det fulde ansvar for de beslutninger, de eventuelt måtte træffe på baggrund af vejledning fra rejselederne og Det Guidede Felt.

Rejselederne holder feltet for deltagerne og sender healing til dem. Dette betyder, at deltagerne med deres tilmelding siger ja tak til at modtage healing fra rejselederne i løbet af arrangementet. Healingen kan sætte gang i udrensningssymptomer og healingssymptomer, og at det er vigtigt, at modtagerne af healingen drikker nok vand under og efter healingen. Hvis du ønsker fuldt udbytte af healingen, bør du undgå at indtage alkohol eller andre rusmidler dagen før-, på dagen – og dagen efter healingen.

Denne form for personligt udviklingsarbejde kan afstedkomme diverse følelsesmæssige og energetiske reaktioner i deltagerne (populært kaldet ”at gå i proces”). Deltagerne er meget velkomne til at søge støtte hos rejselederne til at håndtere eventuelle reaktioner, men deltagerne bærer selv ansvaret for at håndtere sådanne eventuelle personlige reaktioner og for at tage hensyn til andre deltagere og sørge for, at deres eventuelle reaktioner ikke skader eller forstyrrer andre deltagere. Der er ikke afsat tid til individuel terapi på turene/rejserne.

Portal Journeys foregår udendørs og indebærer vandring. Det er deltagernes eget ansvar at være klædt på til vejret og medbringe de nødvendige hjælpemidler, de skal bruge undervejs. Som deltager er du forpligtet til at underrette rejselederne på forhånd, hvis du har fysiske helbredsudfordringer. Deltagelse forudsætter at din fysiske helbredstilstand tillader vandring under de omstændigheder, den enkelte tur/rejse kræver. Disse omstændigheder varierer fra gang til gang, men kan eksempelvis indebære vandring af forskellig længde og hastighed i mere eller mindre udfordrende terræn og varierende temperaturer.

Hvis du som deltager har en alvorlig psykisk lidelse (eksempelvis maniodepression, skizofreni eller psykose), er du forpligtet til at oplyse Rie eller Julie herom inden tilmelding. De vil herefter vurdere, om det er forsvarligt, at du deltager på den pågældende Portal Journey.

Rejselederne forbeholder sig ret til at afvise kunder, der ønsker at detage på udlandsrejser, hvis de vurderer, at vedkommende ikke vil kunne efterleve Portal Journeys’ vilkår.

Billeder af deltagerne taget af rejselederne eller deres hjælpere i løbet af en Portal Journey kan blive brugt til markedsføring af Portal Journeys. Hvis en deltager ikke ønsker at billeder af vedkommende bliver brugt, skal deltageren give en rejseleder besked om dette.

Der bliver optaget lydfiler på turene. Lydfilerne inkl. delinger og kommentarer fra deltagerne bliver delt med deltagerne på den pågældende tur efterfølgende. Lydoptagelserne ekskl. delinger og kommentarer fra deltagerne, dvs. hvor det kun er Rie og Julie Mariel der taler, kan blive gjort offentligt tilgængelige efterfølgende.

Når du tilmelder dig en Portal Journey, skal Portal Journeys bruge dit navn og din email for at kunne kontakte dig angående turen. Vi behandler dine oplysninger med respekt og udleverer dem ikke til tredjepart. Vi opbevarer dem bag adgangskoder. Du har altid mulighed for at blive slettet fra vores liste ved at skrive til kontakt@juliemariel.dk.

Midlertidige tillægsvilkår for Portal Journeys til Bosnien 2021

Opdateret 08.06.21

Pga. de ændrede omstændigheder omkring rejsen til Bosnien, har vi valgt at udvide mulighederne for, at du som deltager kan melde afbud og få dine penge tilbage. Vi har også taget stilling til nogle potentielle scenarier, så du ved, hvad du har at forholde dig til.

 1. Restbetaling skal ske 6 uger inden afrejse.
 2. Ved afbud indtil 6 uger inden afrejse tilbagebetales depositum.
 3. Hvis du som deltager vælger at melde afbud og få dit depositum tilbage, men finder ud af, at du gerne vil med på en senere rejse, kan du blive optaget på ventelisten igen, bagerst i køen.
 4. Ved afbud med under 6 uger til afrejse, tilbagebetales depositum og restbetaling ikke.
 5. Bliver du som deltager testet positiv for covid-19 umiddelbart inden afrejse og dermed forhindret i at deltage, kan du søge erstatning hos dit rejseforsikringsselskab. Sørg derfor, ved bestilling af fly og indbetaling af restbetaling, for at være dækket af både rejseforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med covid-19 og afbestillingsforsikring samt konkursforsikring (til hvis flyselskabet skulle gå konkurs). Du skal også sørge for, at dit pas er gyldigt 6 måneder efter hjemkomst.
 6. Har to personer aftalt at rejse sammen, og den ene valgt at melde afbud, har den deltager, der fortsat ønsker at rejse med, lov til at invitere en anden rejsemakker, så længe der er over en 4 uger til afrejse. Er der under 4 uger til afrejse, videreformidles pladsen til en person på ventelisten.
 7. Bliver enten Rie eller Julie testet positiv for covid-19 umiddelbart inden afrejse, gennemføres rejsen med én rejseleder. Den anden hjælper til hjemmefra så vidt muligt med healing og klarsyn.
 8. I det meget usandsynlige scenarie at både Rie og Julie testes positive umiddelbart inden afrejse, udskydes rejsen til et senere tidspunkt. Vælger du at blive ved med at være skrevet op til den næste rejse, kan du bestemme, om du vil lade betalingen stå, eller du vil have den udbetalt igen og kun lade depositum stå. Vælger du at springe fra, refunderes det fulde beløb. Fly/busbillettens pris kan ikke refunderes eller  erstattes af Portal Journeys. Du vælger selv, om du vil benytte dig af billetten til at tage af sted på egen hånd. Vælger du at tage af sted på egen hånd, er du velkommen til at søge råd og vejledning fra Rie og Julie.
 9. Rejsen gennemføres kun, såfremt det er muligt at komme til og fra Bosnien uden at være vaccineret.
 10. Skulle situationen ændre sig til det værre inden afrejse, så det ikke er muligt at rejse til Bosnien, fx hvis Udenrigsministeriet ændrer deres rejsevejledning til rød og/eller hjemkalder alle danskere fra Bosnien, vil vi fra Portal Journeys side aflyse turen, og du vil blive tilbagebetalt det fulde beløb betalt til Portal Journeys for kurset inkl. depositum. Portal Journeys kan ikke refundere flybilletterne, da det er en sag mellem dig og dit flyselskab. Er rejsen påbegyndt, refunderes kursusgebyr og depositum ikke.
 11. Rejsen til og fra Visoko er dit eget ansvar, så du skal selv sørge for at overholde de aktuelle regler, herunder at bruge mundbind ombord på flyet (medmindre du har en lægeerklæring på at være fritaget), og kunne fremvise en negativ PCR-test, der er højst 48 timer gammel ved indrejse i Bosnien eller tage en hurtigtest (antigentest) ved ankomst til Bosnien, medmindre du er færdigvaccineret for mindst 14 dage siden eller dokumenteret tidligere smittet.

Login

Lost your password?