Tilbage

Forretningsbetingelser for Portal Journeys

Generelle betingelser (gælder både i Danmark og udlandet)

Tilmelding, betaling og fortrydelsesret

Tilmeldingen er bindende, men du har 14 dages fortrydelsesret på kurser i udlandet fra den dag, du betaler. Er der mindre end 30 dage til kursusstart, er der dog ingen fortrydelsesret for kurser i udlandet. For arrangementer i Danmark kan fortrydelsesretten benyttes indtil 24 timer før kursusstart.. Tilmelder du dig senere end 30 dage før et arrangement i udlandet eller senere end 24 timer før et arrangement i Danmark, er der dermed ingen fortrydelsesret.

Se de enkelte begivenheder for at vide, hvor pengene kan indbetales til det enkelte arrangement og for at vide, hvad der er inkluderet i kursusprisen, samt hvilke priser der er gældende.

Healing, vejledning og personlig udvikling

Rejselederne vil kanalisere budskaber fra Det Guidede Felt i løbet af arrangementet. Det er op til deltagerne at vurdere, hvilke budskaber der giver mening for dem. Deltagerne bærer selv det fulde ansvar for de beslutninger, de eventuelt måtte træffe på baggrund af vejledning fra rejselederne og Det Guidede Felt.

Rejselederne holder feltet for deltagerne og sender healing til dem. Dette betyder, at deltagerne med deres tilmelding siger ja tak til at modtage healing fra rejselederne i løbet af arrangementet. Healingen kan sætte gang i udrensningssymptomer og healingssymptomer, og at det er vigtigt, at modtagerne af healingen drikker nok vand før, under og efter healingen. Hvis du ønsker fuldt udbytte af healingen, bør du undgå at indtage alkohol eller andre rusmidler dagen før-, på dagen – og dagen efter healingen.

Denne form for personligt udviklingsarbejde kan afstedkomme diverse følelsesmæssige og energetiske reaktioner i deltagerne (populært kaldet ”at gå i proces”). Deltagerne er meget velkomne til at søge støtte hos rejselederne til at håndtere eventuelle reaktioner, men deltagerne bærer selv ansvaret for at håndtere sådanne eventuelle personlige reaktioner og for at tage hensyn til andre deltagere og sørge for, at deres eventuelle reaktioner ikke skader eller forstyrrer andre deltagere. Der er ikke afsat tid til individuel terapi på turene/rejserne.

Krav til deltagernes tilstand

Portal Journeys foregår udendørs og indebærer vandring. Det er deltagernes eget ansvar at være klædt på til vejret og medbringe de nødvendige hjælpemidler, de skal bruge undervejs. Som deltager er du forpligtet til at underrette rejselederne på forhånd, hvis du har fysiske helbredsudfordringer. Deltagelse forudsætter at din fysiske helbredstilstand tillader vandring under de omstændigheder, den enkelte tur/rejse kræver. Disse omstændigheder varierer fra gang til gang, men kan eksempelvis indebære vandring af forskellig længde og hastighed i mere eller mindre udfordrende terræn og varierende temperaturer.

Hvis du som deltager har en alvorlig psykisk lidelse (eksempelvis bipolar lidelse, skizofreni eller psykose), er du forpligtet til at oplyse Rie eller Julie herom inden tilmelding. De vil herefter vurdere, om det er forsvarligt, at du deltager på den pågældende Portal Journey. Rejselederne forbeholder sig ret til at afvise kunder, der ønsker at deltage på en Portal Journey, hvis de vurderer, at vedkommende ikke vil kunne efterleve Portal Journeys’ vilkår.

Ansvar og forsikring

Deltagelse i Portal Journeys sker på eget ansvar. Julie Mariel ApS og Rie Jespersen ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, deltagerne måtte pådrage sig eller påføre andre i løbet af arrangementet. Du skal være dækket af din egen ulykkes- ansvars- eller rejseforsikring på turene og rejserne med Portal Journeys.

Persondata – GDPR

Billeder af deltagerne taget af rejselederne eller deres hjælpere i løbet af en Portal Journey kan blive brugt til markedsføring af Portal Journeys. Hvis en deltager ikke ønsker, at billeder af vedkommende bliver brugt, skal deltageren give en rejseleder besked om dette ved arrangementets begyndelse.

Der bliver optaget lydfiler på turene. Lydfilerne inkl. delinger og kommentarer fra deltagerne bliver delt med deltagerne på den pågældende tur efterfølgende. Lydoptagelserne ekskl. delinger og kommentarer fra deltagerne, dvs. hvor det kun er Rie og Julie Mariel der taler, kan blive gjort offentligt tilgængelige efterfølgende.

Når du tilmelder dig en Portal Journey, skal Portal Journeys bruge dit navn og din e-mail og dit telefonnummer for at kunne kontakte dig angående turen. Vi behandler dine oplysninger med respekt og udleverer dem ikke til tredjepart. Vi opbevarer dem bag adgangskoder. Du har altid mulighed for at blive slettet fra vores liste ved at skrive til kontakt@juliemariel.dk.

 

Dagsture i Danmark

Tilmelding, betaling og fortrydelsesret

Tilmelding er gældende og bindende ved betaling. Du har som deltager 14 dages fortrydelsesret ved tilmelding. Fortrydelsesretten bortfalder 24 timer før kursusstart ved arrangementer i Danmark. Afbud kan ske mundtligt eller skriftligt til rejselederne. Ved afbud indtil 24 timer før begivenhedens start på ture i Danmark refunderes hele billetprisen. Ved afbud med under 24 timer til begivenhedens start, refunderes billetprisen ikke.

Transport

Deltagerne står selv for deres transport til og fra startstedet. Du er som deltager velkommen til at koordinere samkørsel i facebookbegivenheden for det enkelte arrangement.

 

Kurser i udlandet

Transport, aflysning, forsikring og Covid-19

Portal Journeys til udlandet anses juridisk som kurser, der foregår i udlandet. Det er juridisk set ikke en pakkerejse. Derfor skal du selv stå for rejsen til og fra destinationen. Rejselederne anbefaler en flyafgang ud og hjem fra hver rejse, som du kan købe billet til direkte ved flyselskabet eller anden formidler af flybilletter. Hvis du køber billet til den anbefalede afgang, vil du kunne flyve sammen med de andre deltagere, der også tager med på denne afgang. På nogle af rejserne rejser Rie og Julie også med på de anbefalede afgange. Se beskrivelsen af den enkelte rejse for at vide, om de gør det på din rejse.

For at tilmelde dig indbetaler du den fulde kursuspris til Portal Journeys. Tilmeldingen er bindende, men du har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten bortfalder 30 dage før kursusstart.

Du skal sørge for, at dit pas er gyldigt 6 måneder efter hjemkomst for at kunne rejse til Bosnien.

Har to personer aftalt at rejse sammen, og den ene valgt at melde afbud, har den deltager, der fortsat ønsker at rejse med, lov til at invitere en anden rejsemakker, der ikke behøver at stå på ventelisten, så længe der er over en 30 dage til afrejse. Er der under 30 dage til afrejse, videreformidles pladsen til en person på ventelisten.

Covid-19

Bliver du som deltager testet positiv for covid-19 umiddelbart inden afrejse og dermed forhindret i at deltage, kan du søge erstatning hos dit rejseforsikringsselskab. Sørg derfor, ved bestilling af fly og indbetaling af restbetaling, for at være dækket af både rejseforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med covid-19 og afbestillingsforsikring samt konkursforsikring (til hvis flyselskabet skulle gå konkurs).

Bliver en af rejselederne forhindret af ufravigelige årsager i at deltage i rejsen, gennemføres rejsen med én rejseleder.

I det meget usandsynlige scenarie at begge rejseledere forhindres af  ufravigelige årsager i at deltage i rejsen, udskydes rejsen til et senere tidspunkt. Vælger du at blive ved med at være skrevet op til erstatningsrejsen, bliver betalingen stående. Vælger du at springe fra, refunderes det fulde beløb for kurset. Fly/busbillettens pris kan ikke refunderes eller erstattes af Portal Journeys. Du vælger selv, om du vil benytte dig af billetten til at tage af sted på egen hånd. Vælger du at tage af sted på egen hånd, er du velkommen til at søge råd og vejledning fra rejselederne.

Rejsen gennemføres kun, såfremt det er muligt at komme til og fra destinationen uden at være vaccineret mod Covid-19. Rejsen gennemføres, hvis der kan opnås rejsetilladelse på baggrund af covid-19 test og/eller overstået sygdom eller hvis der ikke testes for covid-19 på rejsetidspunktet.

Rejsen til og fra destinationen er dit eget ansvar, så du skal selv sørge for at overholde de aktuelle regler, herunder eventuelle krav om at bruge mundbind ombord på flyet og kunne fremvise coronapas i lufthavnene. Portal Journeys kan oplyse om de aktuelle regler vedrørende annoncerede rejser.

Lokal transport i destinationslandet inkl. transfer til og fra lufthavnen arrangeres af Portal Journeys, men betales direkte til chaufføren med kontanter i lokal valuta. Hvis du vælger en anden flyafgang end den anbefalede, står du selv for at arrangere transfer. Hvis du har behov for taxi ud over den på forhånd organiserede transport, kan rejselederne være behjælpelige med at bestille en taxi, som du selv betaler.

Venteliste

Vi har i perioder venteliste på rejserne til Bosnien. For at komme på venteliste skal du give mundtlig eller skriftlig besked til en af rejselederne. Når der åbnes for pladser på rejser til Bosnien gives der direkte besked til alle på ventelisten. Alle på ventelisten får mulighed for at melde tilbage med en prioriteret liste over hvilke rejser, de ønsker at deltage på. Pladserne fordeles efter rækkefølgen på ventelisten. Hvis du ikke ønsker at deltage på nogen af de tilbudte rejser, beholder du din plads på ventelisten. Hvis du tilmelder dig, men springer fra i løbet af de 14 dages fortrydelsesret og derefter ønsker at deltage på en ny rejse, kan du blive optaget på ventelisten igen, bagerst i køen.

Kost og logi i Bosnien

På kurser i Bosnien har Portal Journeys en fortløbende aftale med Fransiscan Peacehome Visoko, der er det lokale fransiskanerkloster og kostskole. Betaling for overnatning foregår direkte fra deltagerne til klostret og kan betales kontant i Euro eller Bosniske Konvertible Mark (KM) eller på bankoverførsel. Der er begrænset antal værelser til rådighed på klostret. Derfor er du ved tilmelding som minimum altid sikret en værelsesplads på et dobbeltværelse, mens enkeltværelser kan tilbydes i begrænset omfang og til en lidt højere pris end prisen pr person på dobbeltværelse. Rejselederne kan være behjælpelige med at koordinere deling af dobbeltværelser.

Fransiskanerklostret tilbyder morgenmadsbuffet. Du bliver automatisk tilmeldt morgenmadsbuffeten og skal selv afmelde dig til rejselederne, hvis du ikke ønsker denne. Der tages hensyn til veganere og vegetarer i udvalget i buffeten, hvis du sammen med din tilmelding oplyser om du har en særlig diæt. Prisen for buffeten betales direkte til klostret sammen med betaling for værelset.

Se beskrivelsen af de enkelte rejser for at vide, hvilke øvrige måltider der er inkluderet i kursusprisen, og hvilke der er til egenbetaling.

Hvis fransiskanerklostret skulle opsige aftalen med Portal Journeys, vil rejselederne finde et alternativt logi til gruppen til bedst mulig pris og kvalitet.

Kost og logi i Peru

Portal Journeys arrangerer overnatning og du betaler direkte til hotellet. Du betaler selv din mad under opholdet.