Hvad behandler jeg for?

Her er en oversigt over de typiske problemer, mine klienter kommer til behandling for hos mig. Listen er ikke udtømmende, så det kan sagtens være, at jeg kan hjælpe dig, selvom dit problem ikke er på denne liste. For eksempel kan det også være, at du blot ønsker støtte til din personlige udvikling og dit generelle velbefindende, eller at din intuition leder dig til mig. Hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte mig på e-mail kontakt@juliemariel.dk eller telefon 28748921.

Allergi

Allergi er, når kroppen reagerer for kraftigt på noget, den opfatter som skadeligt. Allergi kan komme af flere årsager. Nogle gange kommer det pga. overdreven udsættelse for et bestemt stof, som fx kemikalier. Andre gange kommer allergien af et traume, hvor kroppen ved en fejlslutning har konkluderet, at noget er skadeligt, selvom det ikke er det. Det kan fx være, at du som barn har leget på et halmloft, hvor du var tæt på at komme ud for en alvorlig ulykke, og dette chok skabte et traume hos dig. Så kan kroppen komme til at koble halm med fare, så den reagerer negativt på halm. Den slags allergier kan kureres med et hypnoseforløb, hvor vi bruger regressionsterapi til at gå tilbage til den udløsende begivenhed og forløse traumet.

Angst

Jeg behandler angst, typisk med en kombination af healing, der letter angsten og hypnose, der forløser årsagen bag angsten.

Blokeringer

Det er meget almindeligt, at vi mennesker oplever at have blokeringer i forhold til at gøre bestemte ting eller forstå bestemte ting. Det kan føles som om klappen går ned og vi ikke kan komme videre. Den slags blokeringer kan afhjælpes med hypnose, eventuelt i kombination med healing.

Fobier

Jeg behandler fobier med regressionshypnose, hvor vi går tilbage og forløser det traume, der skabte angsten.

Hypersensitivitet

Hypersensitivitet i nervesystemet kan dæmpes med healing, hvor jeg samtidig healer de choktraumer, der måtte ligge bag hypersensitiviteten.

Indre konflikter

Indre konflikter kan løses gennem to former for hypnose:

  1. Parts-terapi (også kendt som gestalt-terapi), hvor de dele af dig, der er i konflikt med hinanden, under hypnose taler sammen og løser konflikten.
  2. Soul Key hypnose, hvor du ser på problemet fra sjælens perspektiv og har mulighed for at tale med dine åndelige vejledere.
Lavt energiniveau

Healing kan give et boost til dit energineveau, så du får mere overskud i hverdagen.

Livskriser

I en Soul Key hypnose kan du se på dit liv fra sjælens perspektiv og dermed opnå dybere indsigt i den situation, du står i, og få ny inspiration til dine livsvalg.

Overvægt

Overvægt kan behandles med hypnoterapi, hvor vi finder årsagen til overvægten og forløser den. Der kan evt. suppleres med healing, hvis det er relevant i forhold til den årsag vi finder.

Rygestop

Jeg behandler rygestop med hypnoseforløb. Det er vigtigt, at du selv er indstillet på at gøre en indsats. Hypnosen kan tage toppen af din trang til at ryge, men du skal selv vælge at lade være med at ryge mere.

Sorg

Jeg behandler sorg med healingsforløb, hvor sorgen og tyngden lettes og hjertet heales.

Stress

Jeg behandler stress med healingsforløb, hvor stressen trækkes energetisk ud af dit nervesystem.

Søvnløshed

Jeg behandler søvnløshed med regressionshypnose, hvor vi går tilbage og forløser årsagen til din søvnløshed. Denne behandling kan med fordel kombineres med healing, hvor du får ekstra støtte til at forløse problemet.

Traumer

Emotionelle traumer kan behandles både med hypnoterapi, hvor traumerne forløses ved at man går tilbage til dem i en regressionshypnose, eller med choktraumehealing.

Uønskede vaner og mønstre

Uønskede vaner kan afhjælpes med hypnose. Vi formulerer i fællesskab en række positive beskræftelser, som lægges ind i din underbevidsthed under hypnosen og erstatter de uønskede mønstre. Du lærer at lave selvhypnose, så du kan give dig selv bekræftelserne hver dag i 30 dage efterfølgende. På den måde bliver de til en fast del af din underbevidsthed.

Herudover vil vi typisk supplere med hypnoterapi. Enten finder og forløser vi årsagen til det uønskede mønster gennem regressionsterapi, eller også bruger vi parts-terapi til at få dine delpersonligheder til at blive enige om et bedre mønster for dig.

Uhensigtsmæssige overbevisninger

Uhensigtsmæssige overbevisninger såsom “jeg er ikke god nok” eller “jeg tør ikke prøve nye ting” kan være begrænsende for vores liv. Der er utrolig meget udviklingspotentiale i at få forløst negative overbevisninger om os selv os livet og erstatte dem med positive overbevisninger.

Vi kan arbejde med overbevisninger på flere måder. For det første vil vi arbejde med bekræftelser ved hjælp af hypnose. Vi formulerer i fællesskab en række positive beskræftelser, som lægges ind i din underbevidsthed under hypnosen og erstatter de uønskede mønstre. Du lærer at lave selvhypnose, så du kan give dig selv bekræftelserne hver dag i 30 dage efterfølgende. På den måde bliver de til en fast del af din underbevidsthed.

Herudover vil vi typisk supplere med hypnoterapi. Enten finder og forløser vi årsagen til det uønskede mønster gennem regressionsterapi, eller også bruger vi parts-terapi til at få dine delpersonligheder til at blive enige om et bedre mønster for dig.

Det er også muligt at supplere med healing, fx hjertehealing, for at lindre de skader overbevisningen har givet dig, og dermed gøre det lettere at komme videre med dine nye overbevisninger.

Jeg vil anbefale en Soul Key til alle, der føler sig lidt afskåret fra universet og ønsker sig følelsen af forbundethed igen. (…) Det var rart og beroligende at se min sjæls familie igen. Det er dejligt at blive forbundet med dem på en så klar og blid måde.

Thor Nielsen efter Soul Key

Disclaimer: Jeg er ikke læge, og jeg anbefaler, at man altid går til lægen, hvis man har alvorlige symptomer.