Tilbage

Helmig-sang fuld af spirituel indsigt

Thomas Helmig har udtalt til Aarhus Stiftstidende, at hans sang ”Saml det op” fra maj 2017 handler om at se hverdagens realiteter i øjnene, efter man har været på toppen. At man her må droppe stædigheden og samle det op, man har tabt på vejen, mens man var optaget af andre ting. Sådan kan den naturligvis sagtens forstås på et almindeligt menneskeligt plan. Men hvis jeg tager de spirituelle briller på, så får jeg øje på nogle helt andre dybder, som vækker genklang, i de oplevelser mine klienter og jeg har under sessioner med Soul Key Hypnose, der handler om livet mellem livene og sjælens udviklingsvej.

Teksten fra ’Saml det op’ vil jeg gengive i bidder her, efterfulgt af den spirituelle indsigt, jeg ser ligge gemt i passagerne. Mens du læser fortolkningen, kan du lytte til sangen her:

Thomas Helmig – Saml det op

Lyrik:

Så landede vi på Guds grønne jord igen

Efter lang tids himmelfart

Landede lige midt i hverdagen

Sådan er det åbenbart.

Kan ikke engang huske hvad det var

Vi gjorde eller glemte at gøre

Spirituel indsigt: Vi kommer som sjæle fra livet mellem livene og inkarnerer på jorden igen og igen (reinkarnation). Når vi først bliver født, er vi kastet ud i livet uden at kunne huske vores oprindelse. Vi får lagt et slør på vores hukommelse, når vi fødes, så vi kan leve os helt ind i livets virtual reality-spil. Så vi kan ikke huske, hvilke udviklingsmål vi har sat os som sjæle, hvilken karma, vi skal have rettet op på, og hvilke sjælsaftaler, vi har lavet for dette liv. Det er i øvrigt bl.a. disse spørgsmål vi udforsker i en Soul Key session.

Lyrik:

Men uanset hvad så står det klart

At vi pludselig er langt, langt væk fra der

Hvor vi lige havde været

Forfra igen med at lære, at lære

Hvad det er, vi har fået foræret

Kan ikke engang huske hvad det var

Vi gjorde eller glemte at gøre

Men uanset hvad var det ikk’ det værd

Spirituel indsigt: Vi kommer fra de højfrekvente vibrationslag i livet mellem livene, hvor alt er energi, og hvor kærligheden er den altoverskyggende frekvens. Når vi kommer ned på jorden, kan denne guddommelige kærlighed og enhedsfølelse opleves som ikke-eksisterende eller meget fjern, fordi jorden giver os oplevelsen af at være adskilt i individer. Så vi kommer som individuelle mennesker, der har glemt, at vi som sjæle alle har den samme oprindelse og dybest set alle er ét. Her bruger vi så barndommen og ungdommen på jorden på at genopfriske vores lektioner fra tidligere liv, og gennem livet genkalder vi os den sjælelige forståelse af, at vi alle er ét. Vi indser efterhånden på vores sjælelige udviklingsvej, at kærligheden og næstekærligheden er vejen frem til en harmonisk eksistens. Når vi indser, at vi tiltrækker det, vi har brug for for at udvikle os, og at vi faktisk får, hvad vi beder om, bevidst eller ubevidst, så er taknemmelighed et naturligt resultat. Vi indser, at livet ikke er en straf, men en gave, vi har fået foræret for at kunne opleve og lære.

Lyrik:

Og her står vi så

Står og kigger ned i gulvet, og vi ved, vi har tabt noget godt

Vi’ nødt til at samle det op

Og baby, ind imellem må man bare lade stoltheden fare

Bukke sig og samle det op

Du står lige så stolt som mig

Kommer ikke ud af stedet, trækker hver sin vej

Please, baby, kan vi ikke trykke stop

Bukke os og samle det op?

Spirituel Indsigt: Vi står lige nu både som individer og menneskehed og indser, at vi har tabt spiritualiteten, enhedsfølelsen, hjertebevidstheden. Vi er nødt til at erkende, at vi mangler den. Og vi finder ud af, at det ikke er det værd at være stædige og stolte og blive i forglemmelsen og fortabe os i den materielle verden. Vi må samle de spirituelle erindringer og indsigter op og benytte dem. Når vi tror, vi er adskilte individer, trækker vi individuelt og som nationer i forskellige retninger, så vi ikke når den udvikling af hjertet, der er nødvendig bl.a. for at redde jordens klima. Landene kappes om at have den største BNP og individerne om at have en bil, der er større end naboens. Det må vi stoppe med og bukke os i ærbødighed og respekt og samle erkendelsen af at vi er ét op igen og åbne hjerterne for hinanden.

Lyrik:

Så landede vi på Guds grønne jord igen

Vi var en tur op’ i skyerne

Hvor vi lod vores himmelske kærlighed

Falde blidt som dug over byerne

Spirituel indsigt: I livet mellem livene mærker vi netop denne himmelske kærlighed. Den er omkring os og i os, fordi vores sjæle består af lys fra kærlighedens og lysets kilde, som man også kunne kalde Gud, Universet eller hvilket ord, du bedst kan forholde dig til. Som sjæle i mellemlivstilstanden lader vi denne universelle kærlighed stråle frit, fordi der ikke er de lag af sind og ego, vi har som mennesker, der gør, at vi fyldes af forbehold, frygt og strategier, så vi holder kærligheden tilbage. Denne sjælelige, naturlige måde at leve, hvor vi bare udstråler den himmelske kærlighed, som er vores inderste væsen, kan vi finde ind til igen, mens vi er på jorden. Lad os bukke os for hinanden i kærligt ligeværd og samle denne identitet af kærlighedsenergi, som er vores sjælsnatur, op igen og dele den med hinanden blidt og ubegrænset.

Her slutter min fortolkning, for resten af lyrikken er en gentagelse med små variationer af det, vi allerede har kigget på. Om Helmig selv har haft intentionen om at bringe al den spirituelle indsigt frem i sangen, gad jeg nok vide. Det virker næsten for indsigtsrigt til at være en tilfædighed, og hans betegnelse ”Guds grønne jord”, synes nok at åbne op for, at vi godt må fortolke sangen gennem de spirituelle briller.

Men uanset hvad, så er sangen kommet frem i en tid, hvor spirituel forståelse som den, jeg hører i sangen, begynder at komme ud til flere og blive taget i mod af et bredere publikum, lige som det sker med TV-programmer som fx Nærkontakt på Kanal 4 og Helbrederne på TV2. Jeg ser derfor sangen som en del af en bølge, hvor vi kollektivt vågner op til en større spirituel erkendelse af verden. Opvågning, hjerteåbning, genfortryllelse, den Ny Tid – kald det hvad du vil. Så tak til dig, Thomas, for at være en kanal for de glade budskaber ?

Hvis du kunne tænke dig selv at få mere direkte erfaring med din egen sjælskontakt, åndelige hjælpere og vejledere og minder og erfaringer fra tidligere liv og livet mellem livene, så kan du prøve en Soul Key hypnose hos mig i mit behandlingslokale i Risskov, Aarhus. I Soul Key sessioner arbejder vi ud fra dine spørgsmål og intentioner, så du får de svar, den guidning og healing, du har brug for til din udviklingsvej. Du kan læse mere om Soul Key her.

Kærligst, Julie Mariel