Tilbage

Hvordan kan du tolke symbolikken i de dyr, der viser sig på din vej?

Her i Danmark er de fleste af os vokset op med den forståelse, at de naturoplevelser, vi får, er tilfældige, og at det handler om at være heldig, opsøgende eller observant for at få øje på nogle dyr. Og når vi endelig set et, kan vi som regel finde en logisk forklaring på, hvorfor det dyr lige var der, fx at det er tid til at samle forråd eller at fange mus på det sted. Men denne logiske og naturvidenskabsinspirerede forklaring er ikke den eneste fortolkningsmulighed, der findes. Blandt oprindelige folk og i den danske, ”hedenske” tradition, har det været naturligt at forstå de ting, vi ser i naturen som varsler, tegn og symbolske svar på vores indre spørgsmål. Interessen for sådan en shamanistisk eller naturspirituel måde at fortolke verden, hvor der er plads til magien og underne, oplever jeg som spirende og voksende i denne tid. Så hvis du er en af dem, der gerne vil have det perspektiv mere med i hverdagen, og gerne vil kunne tolke dine egne tegn fra naturen, så læs med her.

Lad mig starte med et konkret eksempel fra mit eget liv. For nyligt skulle jeg starte et nyt hold op med personlig udvikling og healing. Jeg var spændt, fordi jeg ville prøve nogle nye metoder af, og jeg begyndte at samle energien til det i god tid inden, og havde derfor en del fokus på det i dagene op til forløbet. Et par timer før vi skulle starte, stødte jeg på den sødeste lille overraskelse på vejen, da jeg kom cyklende: Et lille egern sad fredeligt og spiste på vejen. En anden cyklist var stoppet op og kommenterede ”Den har vist ikke lært at være bange”. Rigtigt nok sad egernet stille længe, selvom vi stod flere ret tæt på og betragtede det. Da der kom et par cykler forbi, hoppede det med små hop ind til siden og blev siddende under hækken og spiste roligt videre. Jeg nåede at knipse et par billeder med telefonen og at stå og betragte det lille væsen og fornemme uskyldigheden og blidheden, det rummede. Til sidst hoppede det ind i en have, da der kom et stort, larmende køretøj. Da jeg cyklede videre, spurgte jeg mine guider, hvorfor jeg mon lige skulle se det egern der. Det første, der poppede op i min bevidsthed, var sætningen fra den anden cyklist om, at egernet vist ikke havde lært at være bange. Den sætning havde gjort mig opmærksom på, hvor tillidsfuld det lille væsen var. Det mindede mig om, hvordan frygt er en tillært reaktion, og at ved at være sig selv i al sin blødhed og nuttethed, fik egernet os til at stoppe op og kigge, så det ikke behøvede frygten, for vi skulle nok passe på det. Det kunne jeg spejle mig i, i forhold til min nervøsitet over at skulle i gang med noget nyt – det nye hold i personlig udvikling, jeg skulle starte op et par timer senere. Så jeg oplevede der, at egernet viste mig, at jeg skulle have tillid frem for nervøsitet. Jeg mærkede at det lettede på min energi at tage det budskab til mig. Så jeg cyklede hjem og fik pakket tasken og gjort klar til at skulle af sted til forløbet.

Da jeg så kom cyklende op mod Behandlerhuset igennem skoven, kom der pludselig en ræv løbende i fuldt firspring over skovvejen lige foran mig. Jeg har aldrig før set en ræv i Risskov, der er en utroligt befærdet skov. Så for mig var det igen et slående sammentræf, at se en ræv for første gang der, lige på det tidspunkt, hvor jeg skulle starte noget nyt op. Jeg overvejede igen, hvad der havde været særligt bemærkelsesværdigt ved denne oplevelse. Her var det farten, ræven var kommet med. Jeg associerer derudover ræven med snuhed og kløgt, og fik derfor en fornemmelse af, at den viste mig, at jeg i det nye forløb her, gerne må lade tingene gå hurtigt, og at det ikke behøver være udelukkende healing, kanalisering og klarsyn, jeg trækker på, men at jeg også gerne må bruge min kløgt og viden, dvs. trække på viden om de områder, vi taler om og supplere øvelserne med teknikker jeg kender fra fx hypnosens verden. Så det oplevede jeg som en venlig opmuntring, opbakning og et godt, hurtigt råd med på vejen.

Den indre og ydre verden spejler hinanden

Nu kan det godt være, du tænker ”stop en halv, hvordan springer du fra at have set en ydre begivenhed til at konkludere, at det har noget med din indre tilstand at gøre?”. Den sammenhæng mellem den indre og ydre verden er beskrevet i mange forskellige sammenhænge. Jeg giver her et par eksempler. Jung beskrev sammentræf mellem den indre og den ydre verden som ’synkronicitet’. Han gav det berømte eksempel, at der engang fløj en art skarabæ ind i hans praksis netop som en klient fortalte om en drøm om en skarabæ (Note 1).

En anden måde at forklare sammenhængen mellem den indre og ydre verden er metaforen om de to spyd. Antropologen E. E. Evans-Pritchard som studerede Azande-folket fra Nord-Central Afrika beskrev, at Azandefolket havde kornhuse bygget på stolper, og at folkene ofte sad i skygge under husene om dagen (Note 2). Husenes stolper blev dog med tiden gennemboret af termitter, så de pludselig faldt sammen. De vidste godt, at det var termitterne, der spiste træet i stolperne, men når der sad en person under huset, mens det faldt sammen, så var der ikke tale om et tilfældigt ”sammenfald”, men hekseri, som betød at et andet menneske, ønskede den pågældende person noget ondt. Azande beskrev fænomenet med en metafor fra deres jagtterminologi. Når de jagede, fik to mænd æren for at nedlægge et dyr. Den første, der ramte med det første spyd, og dermed fik såret dyret og den anden, der lykkedes med at ramme med det andet spyd, som blev dødbringende. Ingen af de to spyd ville kunne dræbe dyret i sig selv. Så når et kornhus faldt ned over en person ansås termitterne for at være ”første spyd” og hekseriet for at være ”andet spyd”. Selvom Azandefolket talte om hekseri, som jo ikke er en del af fortolkningen på de tegn, vi ser fra naturen i det daglige, er fællesnævneren, at den ydre verden kan reagere på en meningsgivende måde på vores indre verden.

Hos Jung var det første spyd at skarabæen kom flyvende i området og at han havde et møde med en klient. Andet spyd var at skarabæen af en eller anden usynlig kraft blev inspireret til at banke på ruden lige i det øjeblik, klienten fortalte om skarabæen i sin drøm. I mit tilfælde var første spyd at egernet lever i skoven og havde bevæget sig ud på vejen for at samle bog op fra bøgehækken, hvor den sad. Men at den lige netop sad der på det tidspunkt, og at cyklisten var stoppet og kommenterede på dens tillidsfuldhed netop som jeg kom cyklende og havde brug for et tegn angående mit nært forstående forløb, det var det andet spyd, som fik hele situationen til at føles som et meningsfuldt sammentræf for mig.

Og Ræven var, som det første spyd, sikkert allerede i skoven på musejagt, men som det andet spyd valgte den at krydse min vej lige på det rigtige øjeblik, så den fik leveret et budskab, der gav mening i forhold til det, jeg var på vej til. Lige som jeg også så to marsvin helt inde ved land, den dag jeg startede på min kandidatuddannelse, og vi så marsvin ved stranden da vi fejrede min søsters dimission fra uni. Og den firkløver jeg fandt i græsplænen forleden, lige da jeg talte i telefon med en ven om et vanskeligt og vigtigt møde, vi skulle til samme aften, så universet lod mig forstå, at det nok skulle gå godt. Og som alle de andre fantastiske tegn fra naturen, jeg har set gennem tiden, og som jeg bedre og bedre forstår efterhånden, som jeg er begyndt at lægge mærke til dem og bevidst bede om dem. Og som du måske også har oplevet?

Så hvis du gerne vil i gang med at forstå tegnene, der kommer til dig gennem dyr, har jeg her skrevet en lille vejledende fremgangsmåde:

Læg mærke til dyret. Hvordan opfører det sig lige nu? Det kan spejle, hvordan du tackler situationer i dit liv, eller vise dig, hvordan du bør tackle noget.
Mærk efter hvad du associerer og forbinder med dyret i forvejen, og hvad det får dig til at tænke eller føle at se dyret i den givne situation.
Læg mærke til, om du aktuelt gik med et spørgsmål eller emne, du søgte vejledning til, i det øjeblik du så dyret. Ellers tænk tilbage – har du grublet over noget eller bedt om hjælp til noget for nyligt?
Hvis du sammenkæder punkt 1, 2 og 3, ved du så nu, hvilken betydning oplevelsen havde? Ellers kan du søge hjælp i et symbolopslagsværk, for at finde inspiration til tolkningen. Husk at det altid er det, der klinger sandt inde i dig, du skal lytte til. Så du kan skimme ned over teksten til dit dyr og finde de stikord, der får en klokke til at ringe hos dig. Et par eksempler på opslagssider (på engelsk):

Animal Totems

Peacock Spirit Animal


Desuden kan du bevidst bede om tegn. Det kan enten være at bede om at se et bestemt dyr eller en bestemt ting som bekræftelse på dit spørgsmål, eller det kan være at spørge åbent ved at bede om vejledning fra universet til et bestemt emne eller problemstilling. Når du har sendt dit spørgsmål ud, er det bare med at holde øje til der dukker noget usædvanligt op, eller noget der fanger din opmærksomhed mere end sædvanligt og så tolke det betydningen efter ovenstående fremgangsmåde – medmindre du straks får en intuitiv forståelse af betydningen af tegnet, når du ser det. Så er det den, du skal gå med.

Husk at tegnene ikke kun kommer gennem dyr, men også kan komme gennem planter, lys, genstande, andre mennesker og meget andet.

Har du selv haft oplevelser af at modtage tegn fra universet?

Så må du meget gerne dele dine oplevelser i kommentarerne under indlægget her på siden!

Hvis du vil vide mere om tegn fra universet kan du læse:

Laura Lynne Jacksons bog ”Tegn fra oven” – En bog fuld af historier om tegn fra universet og afdøde
Eskild Tjalves bog ”Enhed – Videnskab og spiritualitet forenet” – en veldokumenteret forklaring på hvordan den ydre og indre verden spiller sammen

Kilder:

Jung, Carl Gustav (1991 [1952]): An Acausal Connecting Principle. R. F. C. Hull (Trans.). ARK paperback ed. London: Routledge.
E. E. Evans-Pritchard (1976): Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford University Press.