Tilbage

Beretning fra Portal Journey til Hald Slot Ruin ved Forårsjævndøgn 2024

Kaldet til at komme til Hald og lave energiarbejde til jævndøgn lød således:

“Vi vil holde freden og håbet gennem opbrudstider

Frembryde et folkeligt fællesskab

Velsigne den folkelige ånd

af mennesker, der vågner og tages i hånd

Være et skjold mod frygtens gennembrud

Lyset spirer og kommer forud

For når vi står stærkt i vores egne vågnende stråleglanse

Bliver vi uigennemtrængelige for mørkets lanse

Imødekomme den tørst der vågner for et andet liv i harmonisk, roligt sindelag

Hvor sjælen har plads til at sanse magien hver eneste dag

Og ikke kun i særligt udvalgte kvalitetsstunder

Indser vi at vi er vidne til verdens vidunder

Men i stedet bliver der plads til, at vi hver især kan lyse

Og gå af den sti, vi alle er blevet givet,

fra vores fødselsstjerner blev udvalgt for os vejen at vise

En vej hvor vi ikke lader os diktere og tyrannisere

Af maskinelle systemer uden human sans

Men i stedet ryster de gamle tankerammer af os

I en glædens, frigørelsens og fællesskabets samlende dans

Hvor vi mødes uden at styres fra en jordisk overmagt

Men kun lader os guide af det himmelske, der fortjener vores agt

Sammen står vi og støtter det store forårs gryen

Med fødderne på jorden og modtagende lyset fra skyen”

Oplevelserne fra energiarbejdet

Hald Sø stod glimtende og funklende og tog imod os på den solbeskinnede forårsdag, da vi ankom 27 mennesker + 4 der var med i energien hjemmefra 🌞

Stemningen var optimistisk og højstemt, da mange var glade for at se gamle rejsekammerater, og fordi energien bare stiger helt gevaldigt når så mange energiarbejder forsamles ✨

Vi satte arbejdet igang og vandrede gennem det smukke, kuperede terræn ud med slotsruinen, der ligger scenisk på en halvø i Hald Sø.

Undervejs blev jeg mødt af en engleskikkelse, der præsenterede sig som stedets Ånd. Her fik jeg instruktionerne til arbejdet.

Der var opstået en mørk plet på det energetiske landkort igennem de aktiviteter, der er foregået på og omkring slottet gennem tiden. Der var ophobet en tung energi, som ville kunne vendes rundt til lys.

I processen var det dog vigtigt, at vi ikke skulle forstå tingene sort-hvidt, selvom energien skulle vendes fra sort til hvid. Vi skulle huske de grå nuancer i det mørke, der var opstået bl.a. ved kirkens og kongens magttilstedeværelse. Huske at kirken har rummet både godt og skidt, og at alle mennesker i kirken har rummet både godt og skidt🖤🩶🤍

Denne mentale opblødning i hvordan vi anskuede energien, hjalp til at løsne op og gøre energien klar til forandring.

Vi kom ned og placerede os i kreds i borggården. Flere fornemmede tyngden og en af deltagerne kunne mærke, hvordan nogle mennesker har hadet at bo der. Det er ellers ikke umiddelbart det første man forestiller sig, når man ser den fantastiske placering slotsruinen har i det smukke landskab.

Vi fordybede os og det var nemt at mærke, at vi var en stor gruppe, der havde godt fat i energien. Indstrømningen blev hurtigt etableret og en positivt ladet portal begyndte at etablere sig🧘🏼‍♀️

Nogle arbejdede med delopgaver om at frisætte fastholdte sjæle. I tårnet arbejdede andre i astral form med alkymiske processer, der understøttede arbejdet 🧙🏼‍♀️

Det var en ny oplevelse for mig, hvordan energien bare var neutral energi og dens pol blot skulle ændres, så den kunne bruges positivt som en udstrømningspunkt for lyse indstrømninger.

Da vi var færdige nåede portalen ud over søen og helt til Skytteholmen på den anden side, hvor vi havde startet arbejdet tidligere på dagen✳️

Betina Rennison læste en smuk kanalisering op, som hun fik undervejs, og som vi forhåbentlig kommer til at kunne læse i hendes meget spændende gruppe “Åndline” på Facebook.

Vi vandrede tilbage og hold trommerejse i skumringen om bålet med udsigt over søen. Flere så hinandens kraftdyr under rejsen i et magisk felt, hvor der tydeligvis var godt samarbejde internt på de indre planer 🐿️

Til sidst hørte vi hinandens spændende oplevelser og beretninger over en kop te ved bålet. Det er altid magisk at høre hvordan de indre oplevelser matcher hinanden på tværs af tid og rum. Dejlige bekræftelser på at selv om det hele kan virke utrolig luftigt, så er det fyldt med meningsfulde sammenhænge ✨

Nogle af os sluttede af med et fantastisk lækkert måltid på Cafe Morville i Viborg, hvor personalet alle har en skøn åbenhed og hvor de lod os vide, at de er glade for, at energien bliver løftet på egnen 🥰

Det er noget særligt at kunne komme ind på en cafe og opleve forståelse og værdsættelse for energiarbejdet på den måde. Ellers er vi vant til at gå med usynlighedskappe🥸😄

Men energiarbejde er efterhånden ikke et helt sjældent fremmedord her i landet. Det er skønt 🤩

Vi håber, at I på Viborg-egnen bemærker et skift i energien i den kommende tid 🌷

Tak til alle der var med og dem, der støttede hjemmefra, og glædeligt forår til alle 🙏🏼💚

Kærligst,

Julie Mariel

#portaljourneys

#shamantwins #jævndøgn

#moderneshamanisme

#energiarbejde

#energywork

#modernshamsnism

#nytidsshamanisme

#lysarbejde

#Viborg