Shop

Meditationsrækken Formål – Alle 5 meditationer
February 10, 2018
Meditationsrækken Glæden ved at være med det der ER – Alle 5 meditationer
November 21, 2019
Show all

Meditationsrækken Moderne Fredsridder – Alle 5 meditationer

395.00 kr.

Moderne Fredsridder

Ædelmodighed, nobelhed, ridderlighed, heltemod, ærværdighed, årvågenhed og ildhu.

Det er nogle ord vi ikke hører så meget i dagens Danmark. Man kvaliteterne, som ordene dækker over, er aktuelle som aldrig før. Det er de, fordi de kan hjælpe os med at foretage det nødvendige bevidsthedsspring, der kan flytte os fra disharmoni til harmoni, så vi kan skabe balance i livet både kollektivt og personligt.

Ordene kommer fra Saint Germain, der ønsker at tage os med på et transformerende forløb med healing og meditation, hvor formålet er at hjælpe os alle til at stå stærkere i os selv, vise vores lys og lægge vores individuelle bidrag til en fredeligere indre og ydre verden, på den måde, der er mest glædesfyldt for den enkelte. Dermed finder vi vores indre fredsridder frem, altså en moderne lysarbejder, der rummer de klassiske ridderkvaliteter i en fredelig form, der passer til den feminine tidsalder, vi lever i.

Forløbet består af en række healingsmeditationer, hvor healingen og meditationsarbejdet skaber større integration af sjælen i mennesket, og hvor Saint Germain fortæller om, hvordan vi alle kan udleve vores ridderkvaliteter i hverdagen.

Kanalisering fra Saint Germain om forløbet:

”Ædelmodighed var førhen forbeholdt de få privilegerede, der stod sig så godt i samfundet, at de havde midlerne til at friholde sig fra dagligdags slæb i stalde og marker og i stedet kunne hellige sig et hverv, der ansås for heltemodigt, fordi det indebar en vis risiko for at blive slået ihjel – men også, hvis alt gik vel, æren ved at blive slået til ridder.

Tider gik hvor mænd bestræbte sig på at være loyale, hellige sig et værdigt mål for beskyttelse eller besejring, og kæmpe herfor med styrke og list. Men nu i denne tid, er tiden moden til, at en ny form for ridderligt heltemod og feminin, rytmisk overensstemmelse kan opblomstre i en tid, hvor ærværdigheden ikke kræver sværd og lanse, men virkemidler i alsidige former og primært baseret på bevidsthedens klarhed. Gennem sindets gennemsigtighed kan det guddommelige, sjælelige aspekt skinne klart i mennesket og opvække det som et lysende fyrtårn i mørket, som en ledestjerne og hjælpe med at antænde en steppebrand af oplysning af menneskets fælles bevidsthed gennem årvågenhed og ildhu.

Vi (Saint Germain og det Guidede Felt) ønsker at tage jer med på en rejse, hvor I alle bevidstgøres endnu mere om jeres potentiale og udfoldelsesmuligheder som den feminine tidsalders lysbærere, fredsriddere, der ridder på forfronten af bølgen af en ny bevidsthedsform med fuld selverkendelse og dertilhørende skabelsesmuligheder og forståelse for konsekvens og intention.

Vel mødt! Vi glæder os!

– Saint Germain og de lysende hjælpere, der slår ring om kloden Jorden i denne tid”

Om healingen på forløbet:

Healingen på forløbet består af en unik healingsenergi, som Saint Germain er tovholder på, og den videreformidles gennem healingsfeltet med hjælp fra mange engle og guider fra det guidede felt.

Indholdet i de enkelte meditationer:

  1. Første meditation er en grundmeditation, der hjælper os ind i en stabil, årvågen tilstand, hvorfra vi kan sanse klart og agere ud fra os selv. Healingen virker bl.a. rensende og stabiliserende og understøtter sjælskontakten.
  2. Anden meditation støtter os i at komme endnu mere på plads i os selv med stærkere sjælsforbindelse, så vi bedre kan mærke, hvad der er rigtigt for os, og hvilken vej der passer os bedst at gå i livet. Derudover får vi hjælp til at turde vise, hvem vi er.
  3. Tredje meditation indeholder en grounding og åbning af chakraerne og arbejder med temaet om at flyde med uden at flyde ud. Altså hvornår man skal stå fast, og hvornår man skal give sig hen og følge flowet. Der er mulighed for at træne evnen til at mærke den indre guidning og bruge den til at vide, hvornår der skal siges ja og nej, og hvornår du skal holde fast og give slip. Alt sammen evner, der er vigtige for den moderne fredsridder på lysarbejde – eller bare for mennesker i en moderne verden med mange valg.
  4. Fjerde meditation handler om hjertets disciplin, det vil sige, hvordan vi kan være disciplinære i at følge hjertets vej frem for sindets. Der indgår en øvelse i at dissekere vores problemer og trække visdom ud af dem, og en øvelse i at visualisere og manifestere det, vi gerne vil skabe på hjertets vej. Healingen støtter dig igennem øvelserne og til at forløse det tunge og udfolde sjælskontakten yderligere, så du kan blomstre mere i dit autentiske udtryk.
  5. Femte meditation samler trådene fra de tidligere meditationer i rækken og hjælper os med at lande i balancen, i os selv, hvor vi mærker simpelt og enkelt, hvad vi er, og hvad vi kommer med, og lader hjertet skinne igennem, så vi kan udleve de dyder, vi har med os som moderne fredsriddere, der udstråler og skaber fred.
    Vi får i meditationen mulighed for at få perspektiver på egne konkrete udfordringer i livet lige nu, og vi lægger et bidrag ind til healing af jordens fællesbevidsthed.

Praktisk:

Dette køb giver dig adgang til at downloade lydfilerne fra alle fem meditationer i rækken ‘Moderne Fredsridder’. Healingen aktiveres, når du lytter til lydfilerne, så du får lige så meget healing ved at lytte til dem, som hvis du havde været med på forløbet, da det blev afholdt, og lydfilerne blev indspillet.

Det er smartest at downloade meditationerne med det samme efter dit køb, så de ikke bliver væk for dig igen.

Reviews 0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Meditationsrækken Moderne Fredsridder – Alle 5 meditationer”

Your email address will not be published.

You may also like…