Glæden ved at være med det der ER 5 – Fokus

95.00 kr.

Guidet healingsmeditation: Glæden ved at være med det der ER 5 – Fokus.

Denne guidede healingsmeditationslydfil tager dig med på en indre rejse, der støtter dig i at finde og holde dit fokus på de synsvinkler, indsigter og sansninger, der giver dig størst mulig trivsel og glæde.

Du modtager healing, imens du mediterer. Healingen understøtter dine nuværende personlige udviklingsprocesser og kan gøre dig døsig imens du lytter til lydfilen. Derfor er det vigtigt, at du slapper af og ikke laver noget, der kræver din fulde opmærksomhed imens, såsom at køre bil.

Meditationen er den femte i en række af fem meditationer i forløbet ‘Glæden ved at være med det der ER’.

Om meditationsrækken:

I meditationsrækken ”Glæden ved at være med det der ER” træner vi sammen vores evne til at være til stede i livet med hele vores sjæl og bevidsthed, krop og sind. Ved at bringe mere nærvær og bevidsthed ind i dagligdagen, løftes perspektivet på livet, så det bliver lettere at smile ad udfordringerne og agere mere bevidst i en retning, der stemmer overens med hjertets og sjælens vej. Ved at integrere sjælsperspektivet i livsanskuelsen løftes energien så livet føles lettere og mere meningsfuldt, helt integreret i samklang med verden. Igennem fem healingsmeditationer tager vi disse fem temaer op:

  1. Nærvær
  2. Mod
  3. Glæde
  4. Ægthed
  5. Fokus

Til sammen udgør de fem meditationer med deres temaer en rejse mod større bevidsthed i nuet. De vil indeholde guidede visionsrejser, der perspektiverer emnerne. Meditationerne er guidet af Saint Germain og kanaliseret af Julie Mariel.

Obs: lydfilen er optaget under en gruppemeditation. Derfor vil du kunne høre små lyde fra livedeltagerne, selvom lydfilen er blevet støjreduceret. Du kan bruge disse lyde til at mærke at du er en del af et fællesskab, der mediterer sammen 🙂

Varighed: 57 minutter

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Glæden ved at være med det der ER 5 – Fokus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *