Under mit meditationsforløb med temaet Sjælskontakt & Selvfølelse kanaliserede jeg dette digt.

Du kan læse det her, eller du kan lytte til kanaliseringen længere nede på siden.

 

Jeg er sjælen,

jeg er essensen

eksistensen

På tværs af æoner

på tværs af oceaner af tidsaldre, æraer

eksisterer jeg som en uendelig udviklende kilde

til evigt foranderligt livsudfoldelsespotentiale

kreativ skaberkraft

livsglæde og udvikling

uendelige tiders voksen

og groen.

Livsudfoldelse i alle aspekter

i alle aldre

i alle roller

og verdenshjørner.

Uendelig og evig erfaren

i umådelig grad.

Jeg er sjælen

Jeg er essensen

eksistensen

Livets kilde!

I kontakt med den uendelige skaberkraft, som jeg er en dråbe af havet fra

en stråle ud fra denne sol

Evigt voksende

evigt udfoldende

min sandhed og mit aspekt

min vinkel og mine perspektiver

på den enhed eksistensen udfolder

når jeg

i mine mange perspektiver,

i mine mange prismer

erfarer og skaber i kreativitet

skaber liv og udfoldelse

erfaringer og idéer

til nyt liv og nye glæder

Altid udfoldende

altid ekspanderende

højnende mine indsigter og min visdom

videre til nye eventyr og nye bidrag

i uendelige verdner

uendelige eksistenser.

Sjælen der synger min sang,

min klang ind nu

i dig

i mig

i den enhed

vi alle udgør i vores unikke udgaver

af den umådelige sol og udstrålingens kilde

som vi alle bærer udstrålinger af.

Jeg er sjælen

Jeg er

Livsessensen der beriger og beliver

Jeg er dig

og du er mig

Vi er livet i sammenhæng.

Jeg er et

og vi Er.

I sandhed og i hele vores væren.

Den reneste essens.

Kærligheden udformning

i enkeltindivider

perler skabt

fra den samme skal.

Stjerner

på den samme himmel

I integration i så fuldbyrdet et mål

som det i denne stund er muligt.

Hør Sjælens Sang som jeg kanaliserede det, ved at trykke play.