Tilbage

Healing med klarsyn

Healing

Healing kan hjælpe dig med at frigive stress, spændinger, sorg, psykiske traumer og blokeringer samt fysiske skader. Healing støtter din personlige udviklingsprocess, så du lettere kan overkomme dine udfordringer og leve i lethed, glæde og balance.

Jeg kombinerer healing med klarsyn og klarføling, hvor jeg bl.a. stiller ind på, hvad du selv kan gøre for at afhjælpe årsagen til den energetiske ubalance, vi healer på. Det kan fx være, at du har et fysisk symptom, hvor jeg via klarføling og klarsyn får indtryk af, at det stammer fra et bestemt traume eller en særlig overbevisning eller vane. Når der bliver bragt bevidsthed på årsagen, kan vi bearbejde traumet eller ændre overbevisningen.

Det er ikke nødvendigt at tro på healing, for at det virker. Healingen virker, bare du vælger at tage imod den. Du behøver heller ikke at vide, hvilken healingsform der skal til, bare du ved, hvad du ønsker at opnå med den.

Jeg kombinerer intuitivt en række forskellige healingsformer. De fleste former er de såkaldte “nye tids healinger”, som er sikrede, intelligente energier, der tilpasser sig din proces, så du kun får det, du er klar til og har brug for. Herunder kan du se en oversigt over de healingstyper, jeg bruger.

Desuden bruger jeg Reiki, får hjælp af engle og bruger min egen, naturlige healingsenergi, som jeg trækker ned via mit højere selv. Under Soul Key Terapi indgår desuden Sitha-healing.

Ved at klikke på dette link, kan du se en oversigt over de problemer, mine klienter typisk kommer til mig, for at få hjælp til.

For at få optimalt udbytte af healingen, er det en fordel at undgå at indtage alkohol dagen før, på dagen, og dagen efter healingen. Det er desuden vigtigt at drikke masser af vand efter healingen, da healingen sætter kroppen i gang med en fysisk, psykisk og energetisk udrensning.

Healinger

Stress kan enten komme af kortvarige, chokerende oplevelser eller et jævnt pres over længere tid. Vi er særligt udsatte for stress, hvis vores hverdag og arbejde ikke stemmer overens med vores værdier. Efterhånden som vi lærer at mærke vores sjæls ønsker tydeligere, blivere vi hurtigere stressede, når vi mærker, at vi går i en anden retning end vores sjæl ønsker. Men det kan være svært i en travl hverdag at få tingene til at hænge praktisk sammen så vi altid kan følge vores intuitive kald. Derfor opstår der let stress hos sensitive mennesker i denne tid, selvom vi gør vores bedste for at lytte til os selv. Uanset om stressen kommer af choktraumer eller kontinuerligt pres, så ophober stressen sig i nervesystemet og kan det give et overreaktivt nervesystem. I en alvorlig udgave kan dette blive til posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Med denne healing trækker jeg stressen energetisk ud af dit nervesystem, så dit nervesystem bliver mindre belastet og overreaktivt. Det virker med det samme, så du allerede under healingen kan føle lettelsen i dit system. Det kan føles som en elektrisk spænding eller syre der aftager i styrke og forlader kroppen, så du føler dig rolig og afspændt med mere overskud. Healingen er en shamanistisk teknik, der er blevet opgraderet til den nye tid af Marianne Lane.
Chakrabalancering er en stabiliserende healingsform, der hjælper dig med at finde ro og balance. Chakraerne er energicentre, der arbejder med forskellige energier og sørger for at energien flyder som den skal mellem den fysiske krop og de æteriske legemer. Hvis der ikke er flow i vores liv i følelser og handlinger, opstår der ubalancer i chakraerne, som enten kan blive overaktive eller underaktive, fordi der samles for meget eller for lidt energi. Ved en chakrahealing, genoprettes balancen og flowet i chakraerne, så det bliver lettere at finde den ro og klarhed der skal til for at handle mere i overensstemmelse med dit højeste bedste og det du inderst inde mærker, der skal til for at du trives. Jeg bruger ofte chakrabalancering i kombination med andre healingsformer, for at skabe et mere balanceret energisystem hos klienten, så den efterfølgende behandling lander bedre ind. Jeg bruger også chakrabalancering enkeltstående som en støtte til at stabilisere mennesker, der er ude af balance.
Healer choktraumer og hypersensitivitet i nervesystemet. Choktraumer kan være mange former for ubehagelige oplevelser, som har sat sig som negative aftryk i energisystemet og gjort det svært for nervesystemet at slappe af. Fx kan en hård fødsel udløse choktraumer hos både mor og barn. Et overreaktivt nervesystemet kan skyldes choktraumer, men også fx længerevarende stresspåvirkninger, søvnmangel og stress. Det gør at det sympatiske nervesystem er aktivt og kroppen har svært ved at skifte over til det parasympatiske nervesystem, som normalt tager over, når kroppen hviler og restituerer. Derfor bliver det svært at få udhvilet og regenereret og holde immunsystemet oppe, hvis man har mange choktraumer og et hypersensitivt nervesystem. Hvis du er særligt sensitiv af natur, skal der ikke så meget til som ellers for at skabe chok-traumer og hypersensitivitet i nervesystemet. Hos små børn, der er særligt sensitive, kan der opstå traumer og chok-traumer af begivenheder, som forældrene ikke engang bemærker, men som opleves som voldsomme for den lille. Hvis du har et hypersensitivt, overreaktivt nervesystem, dæmper denne healing sensitiviteten, så du bedre kan slappe af og ikke bliver lige så påvirket af energipåvirkninger udefra såsom støj, andres emotioner og pludselige bevægelser. Derfor er denne energi rigtig god til mennesker med post-traumatisk stress, men den kan bruges til alle, der føler sig lidt for sensitive, fx som resultat af et choktraume. Healingen er udviklet af shaman Karina Bundgaard.
Healingen giver dig en bedre kontakt til dit hjertes visdom og dermed en bedre sjælskontakt. Den forbinder menneskebevidsthed og sjælsbevidsthed gennem hjertet. Den hjælper dig til at åbne hjertet og mærke og bruge al den styrke og intelligens der ligger der. Healingen støtter dig i at holde balancen igennem en tid med forandringer, og healer den brudte tillid til os selv og livet. Healingen er udviklet af Rebekka Lassesen og Galina Saikova.
Consciuosness Power Release er en samlet healingsenergi, der samler Karmic Power Release, Soul Power Release og Human Power Release – også kendt som Trilogien – i én samlet healing. Denne healing er meget kraftfuld og gives kun til mennesker, der har et solidt fundament og ikke står midt i større kriser eller sygdom, depression, stress eller lign. Healingen giver et kraftigt boost til din selvbevidsthed, og hjælper dig til at kunne observere dine egne mønstre mere årvågent, gennemskue hvad de kommer af og slippe dem. Kortsagt er det en healing, der kraftfuldt understøtter din selvudvikling.
Human Power Release healer ubalancer, blokeringer og traumer, der stammer fra dine erfaringer som menneske og den cellehukommelse om ubalancer, blokeringer og traumer, du har arvet fra din slægt, og kan give dig uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Gennem denne healing støttes du i at højne din bevidsthed. På den måde bliver du i stand til at bære en renere kontakt til dig selv, Lyset og enheden. Healingen giver en stærkere forbindelse til sjælen og gør det nemmere for dig at se dig selv og dine omstændigheder fra et renere og større perspektiv. Human Power Release er hentet af den ny tids shaman Marianne Lane og en gruppe lysarbejdere.
intuitiv healing med min healersjæl og mit hjerte: Denne tilgang til healing er en intuitiv formidling af al den healing og de kapaciteter, jeg trækker på, som tilpasses modtagerens behov. Når jeg healer med hjertet, er det formidling af kærlighedsenergi, der omsorgsfuldt og opløftende favner og støtter modtageren. Tilgangen til healing, hvor jeg trækker på min healersjæl og mit hjerte, er ofte en integreret del af en session, hvor der også benyttes andre, specifikke healingsformer.
Healer karmiske traumer, så du bedre kan trække på de erfaringer, du har gjort dig i tidligere liv uden at blive trigget når erfaringerne aktiveres. Healingen kan hjælpe dig med at forløse og slippe karmiske traumer, der er knyttet til det karmiske tema, du arbejder med lige nu. Derfor kan den med fordel gentages, når du går igang med at arbejde på et nyt karmisk tema. Jeg bruger ofte denne healing sammen med hypnotisk regression til tidligere liv, så energien støtter din process om at slippe smerte fra tidligere, imens du bevidstgøres om den erfaring og læring du har med dig, så det bliver en ressource i stedet for en smerte. Healingen er hentet af den ny tids shaman Marianne Lane og en gruppe lysarbejdere.
Denne form for healing trækker på nogle nye, kosmiske healingsenergier, der er blevet tilgængelige i ‘Den Nye Tid’. Healingsenergierne er meget højfrekvente og kommer fra de kosmiske felter. Når jeg arbejder intuitivt med healing, trækker jeg blandt andet på denne kontakt, hvor jeg lader nogle sikrede, højere energier strømme igennem mig til klienten.
Nogle gange kan en sorg føles så tung, at den næsten ikke er til at bære. Med denne healingsform går jeg ind og bærer sorgen sammen med dig, så den bliver lettere for dig at komme igennem. Dette sker ud fra en tilstand af ligeværd og empati, og hvor jeg hele tiden er forankret i min indre styrke og min kontakt til Lyset, så jeg ikke bliver trukket ned, men i stedet trækker dig op. Healingen er god for alle, der bærer rundt på sorg og tyngde. Ved at få lettet sorgen og tyngden bliver det lettere at finde håbet og livsgnisten igen og arbejde sig fremad.
Life Force Enlightenment er en stabiliserende healing, der healer forbindelsen mellem din fysiske krop, dit følelsessystem, dit energisystem og din sjæl. Denne healing er særligt velegnet til at støtte dig i at stå stærkt i dig selv mens energierne ændrer sig omkring dig. I den tid vi er i lige nu, stiger frekvensen hele tiden, hvilket kan give et pres på vores energisystem. Dette pres kan Life Force Enlightenment hjælpe med at lindre. Jeg bruger ofte Life Force Enlightenment til at støtte mennesker i krise, der har svært ved at føle, at de har et ståsted. Healingsenergien Life Force Enlightenment er hentet af Marianne Lane og en gruppe lysarbejdere i 2012.
Måske har du hørt om cellehukommelse? Det betyder, at cellerne husker det, de har været udsat for. Sommetider kan dette have den negative konsekvens, at hvis cellerne har været udsat for en ubalance eller et angreb, fx under sygdom og medicinsk behandling, så kan de huske dette og komme til at sidde fast i en ubalanceret tilstand, hvilket kan medføre dårligt immunforsvar og dårlige funktionsevne. Med denne healing nulstilles den uhensigtsmæssige cellehukommelse, så cellerne bliver bragt tilbage til deres sundeste udgangspunkt.
Omkodning er en healingsform, der antænder dine latente anlæg, så du bringes i balance og støttes i at agere på en ny og mere balanceret måde. Du vil opdage, at det bliver lettere at forholde dig til dine udfordringer på nye måder. Jo mere bevidst du arbejder med at observere og ændre dine handlingsmønstre, des bedre støtter du op om healingens effekt. Healingen kan med fordel kombineres med hypnoterapi eller andre behandlinger, der bevidstgør dig om dine mønstre og frisætter dig fra dem. Anlæg er noget vi kender fra genetikken. Vi arver anlæg i vores DNA fra vores slægt, og sammensætningen af vores personlige DNA, vores oplevelser i livet og vores tanker afgør, hvilke gener der ligger latente og ikke udnyttes, og hvilke der antændes og bruges aktivt*. Ifølge Ny Tids Shaman Marianne Lane, der har skabt omkodningshealingen, bærer vi anlæg ikke bare fra slægten, men også fra tidligere liv. Disse anlæg kan få os til at følge mønstre, der ikke er hensigtsmæssige, bare fordi det er lettest at gøre, som vi plejer. Med omkodningshealingen aktiveres latente anlæg, som du hidtil ikke har gjort brug af, men som vil gøre det lettere for dig at agere fra et udgangspunkt af balance, når de er antændte. Når de ”nye” anlæg antændes, bliver de trænet op, så de gamle anlæg for den uhensigtsmæssige adfærd ikke længere benyttes. Healingen virker i energifeltet omkring din DNA og dine nervebaner. Den tager omkring 45 minutter, og det mest dybdegående resultat opnås ved et forløb á 4 gange. Hvis du nøjes med færre gange, får du stadig stor effekt ud af det. Healingen er intelligent og finder selv de anlæg, der er mest aktuelle at få antændt, så du behøver ikke at vide, hvilket mønster du ønsker at ændre, for at kunne få en healing med omkodning. *Kilde: Bruce Lipton: ”Intelligente Celler – Overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof”. Gyldendal 2006.
Healer sorg, længsel og uløste forbindelser i hjertet. Er meget velegnet til at lindre hjertesorger, såsom efter at have mistet en person, man holdt af. Jeg oplever, at denne healing kan føles som at få et varmt omslag om hjertet, så sprækkerne i det knuste hjerte fyldes ud og hjertet heles. Healingen er udviklet i samarbejde mellem den åndelige mester Quan Yin og shaman Karina Bundgaard.
Reiki er healing med livsenergi i følge Japansk tradition. Jeg bruger det primært til at heale fysiske skader og sygdomme. Desuden bruger jeg det til at hjælpe på psykiske smerter samt til at rense steder og til at sende som fjernhealing. Reiki er bl.a. effektivt til smertelindring og til at støtte kroppens naturlige healingsproces. Jeg bruger også reiki som lindring til døende og til at opsætte en energetisk lysbro, der gør overgangen til en anden side tryggere.
Shamanistisk healing er en kraftfuld ny-shamanistisk healingsform, hvor jeg holder et healingsfelt og mit energisystem aflæser dit og trækker de energier ned, jeg er i kontakt med, som mit system registrerer, vil gavne dig. Jeg kan bruge mit klarsyn og min klarføling til løbende at sætte ord på, hvad energien arbejder med. Jeg bruger teknikken om en integreret del af de fleste af mine healinger, men kan også bruge den i sin rene form.
Soul Body Fusion bringer krop og sjæl sammen på en bevidst og blivende måde. Healingen får dig til at komme fuldt til stede i din krop, og skaber bedre forbindelse til din sjæl og din sande natur. Når din sjælskontakt øges, bliver det lettere at mærke din intuition. Traumer og chok kan gå ud over forbindelsen mellem krop og sjæl. Symptomer på ikke at være tilstrækkeligt forbundet med din sjæl kan fx være depressivitet, at være fraværende, at være ude af balance, at føle at man ikke hører til, lavt selvværd og at man let bliver syg. Soul Body Fusion er godt at få flere gange med kort mellemrum for at få den størst mulige effekt. Fx kan den gives en gang i ugen i tre uger, så jeg bruger den gerne, når klienter eller grupper er i forløb hos mig. Soul Body Fusion er udviklet af den spirituelle lærer Jonette Crowley.
Healingsenergien Soul Power Release hjælper sjælen på plads i at være menneske. Når mennesket udvikler sig igennem forskellige stadier, følger sjælen med. Det betyder, at sjælen hele tiden får forskellige udfordringer i forhold til at samarbejde med mennesket. Healingsenergien Soul Power Release arbejder på at aflæse menneskes aktuelle tilstand, udviklingstrin, kompetencer og udfordringer. Denne aflæsning bruges til at tilpasse healingen til sjælens specifikke tilstand og derefter hjælpe sjælen på plads til optimalt at kunne samarbejde med mennesket. Healingsformen passer derfor godt sammen med Soul Body Fusion, og de to healinger supplerer hinanden og kan med fordel modtages i et samlet forløb.
Synergi-healing er en ekstra kraftig healing, hvor jeg healer sammen med min tvillingesøster, Rie Jespersen. Vi har erfaring med, at når vi lægger vores healerkræfter sammen, så kan der virkelig ske mirakler. Denne healing laves ikke som fjernhealing.